تماس باما لوله بازکنی پردیس شب وروز نداره هروقت ازشبانه روز لوله فاظلاب گرفته شدمیتوانید با لوله بازکنی پردیس تماس بگیرید و ازخدمات لوله بازکی .رفع نم  .تخلیه چاه .نصب شیر آلات .نصب زیر سینگ آشپزخانی وتاسیات منزل برخوردار شوید ما در سه شیفت کاری صبح.بد ظهر .و شب کاری داریم که هموطنان گرامی میتوانند از آن استفاده کنند

 

تماس با سرویسکار